Ilustracja z publikacji Jana Bratkowskiego "Album jubileuszowe : Grunwald : szkic historyczny", wydanej w 1910 roku w Poznaniu przez Polsko-Katolicką Księgarnię Nakładową Z. Rzepeckiego.