Ilustracja z książki Michała Balińskiego "Historya miasta Wilna. T. 1, Zawierający dzieje Wilna od założenia miasta aż do roku 1430", wydanej w 1836 roku w Wilnie przez A. Marcinkowskiego.