Ryc.  z: Antoni Oleszczyński, Wspomnienia o Polakach, Paryż 1843.