Fotografia zamieszczona w 1925 roku w piśmie "Strzelec", nr 22, s. 33.