Władysław Seideman, fotografia portretowa (ok. 1890 r.)