Fotografia z publikacji "Wystawa pośmiertna prac Władysława Skoczylasa : grudzień MCMXXXIV - styczeń MCMXXXV" wydanej w 1934 roku w Warszawie przez Instytut Propagandy Sztuki.