Władysław Stanisław Reymont "Komurasaki: żałosna historya o pękniętem porcelanowem sercu japońskiem, opowiedziana dla Hality Lutosławskiej" (strona tytułowa)