Fotografia wykonana w latach 1927-1938 w Bydgoszczy.