Drzeworyt  opublikowany w 1877 roku w piśmie "Kłosy", nr. 630, s. 49.