Siedzą: hrabia Bniński, hrabia Andrzej Potocki, Wincenty Eminowicz (naczelnik straży ogniowej w Krakowie) , Dobrzański, Zagórski. Stoją: Truskolawski, Gorajski, książę Lubomirski, Zatorski, hrabia Plater.  Fotografia  zrobiona w Krakowie w ostatniej dekadzie  XIX wieku.