Konsekracji tego kościoła dokonał 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz w Lipcu 2016 roku.