Autorzy wodewilu satyrycznego na próbie generalnej. Siedzą od lewej: Julian Tuwim, reżyser Fryderyk Jarossy i Marian Hemar.

Autor fotografii: Brzozowski Stanisław.