Przewodniczącym komisji odbioru okrętów wojennych budowanych we Francji był kmdr por. Włodzimierz Steyer.