Rycina J. Holewinskiego na podstawie rysunku z natury S. Witkiewicza, opublikowana w 1886 r. w piśmie „Kłosy”,  nr 1120, s. 388.