Wojna polsko-radziecka. Józef Piłsudski w rozmowie z generałem Edwardem Śmigłym-Rydzem.