Zawody strzeleckie. Widoczni m.in.: gen. Stanisław Burhardt-Bukacki (x), ppłk dr Alfred Chełmicki, ppłk Stanisław Czuryłło (2).