Reprodukcja obrazu na poczówce opublikowanej około w 1915 roku w Krakowie przez Centralne Biuro Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego.