Litografia z publikacji W. Bogusławski "Dzieła dramatyczne", t.1, Warszawa 1820.