Litografia opublikowana w pracy "Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach", wydanej w Warszawie przez K. Wł. Wóycickiego, w latach 1850-1851, (t. 2, tabl. m. s. 186/187).