Ilustrajca z książki Joachima Lelewela "Pamiętnik z roku 1830-31", wydanej w Warszawie w 1924 roku.