Prymas Polski ksiądz kardynał August Hlond (na pierwszym planie, z prawej) składa życzenia marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (na pierwszym planie, z lewej) podczas uroczystości wręczenia buławy marszałkowskiej. Widoczni również: kardynał Aleksander Kakowwski (w tle, z prawej), marszałek senatu Aleksander Prystor (w tle, w garniturze i kapeluszu) oraz premier Felicjan Sławoj Składkowski (w tle, między prymasem a marszałkiem Śmigłym-Rydzem) na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.