Przyjęcie na Zamku z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej gen. dyw. Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (1. z prawej). Widoczni także Prezydent RP Ignacy Mościcki (1. z lewej) oraz generał bryg. Kazimierz Schally.