Nabożeństwo w kaplicy zamkowej z udziałem ministra spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego (1. z prawej), prezydenta RP Ignacego Mościckiego (w środku, w garniturze), premiera gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiego (1. z lewej), gen. Kazimierza Schally (siedzi w głębi, na prawo od kpt. Hartmana), podczas którego ksiądz biskup Józef Gawlina poświęcił buławę marszałkowską. Widoczni także adiutanci prezydenta RP: kapitan Marynarki Wojennej RP Stefan Kryński (na lewo za prezydentem) i kapitan Józef Hartman (na prawo za prezydentem).