Dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego pułkownik Władysław Kiliński wręcza lekkoatletce Jadwidze Wajs nagrodę z nagrodą przechodnią, rzeźbą Alfonsa Karnego "Dziewczyna ze skakanką" przyznawaną co roku laureatom Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej ufundowaną przez generała Józefa Olszynę-Wilczyńskiego.