Pułkownik Kazimierz Glabisz gratuluje lekkoatletce Jadwidze Wajs. Widoczna nagroda przechodnia rzeźba Alfonsa Karnego "Dziewczyna ze skakanką" przyznawana co roku laureatom Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej ufundowana przez generała Józefa Olszynę-Wilczyńskiego. Z lewej stoi fundator nagrody dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego generał Józef Olszyna-Wilczyński.