Podczas wręczenia albumu, widoczni: Marian Dąbrowski (drugi od lewej), dyrygent Bolesław Wallek-Walewski, dyrektor opery Eugeniusz Bujański i reżyser Józef Karbowski.