Wręczenie medali pamiątkowych Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w sali okręgu warszawskiego LOPP. Widoczni m.in.: ppłk Tomasz Turbiak, ppłk Jan Wolszkegier, por. Władysław Pomaski, mjr Wacław Makowski, mjr Stanisław Mazurek, kpt. Chramiec.