Przemówienie akademika Jana Lorentowicza. Siedzą za stołem od prawej: Wacław Sieroszewski, Leopold Staff, Kornel Makuszyński, Ferdynand Goetel.