Delegacja Korpusu Ochrony Pogranicza w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczni m.in. generał Stanisław Tessaro (drugi z lewej), pułkownik Jan Głogowski (pierwszy z lewej).