Generalny adiutant prezydenta Estonii generał Gustaw Jonson wręcza prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu odznaczenie "Wielką Wstęgę Orderu Białej Gwiazdy". W głębi stoi Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally.