Konsul honorowy Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs w otoczeniu odznaczonych. Widoczni m.in. prof. Adam Karwowski, prof. Antoni Tomasz Jurasz (3. z lewej), prof. Stefan Borowiecki (4. z lewej), prof. Stefan Dąbrowski (2. z prawej), prof. Karol Mayer ( z prawej).