Marszałek Edward Śmigły-Rydz w towarzystwie gen. dyw. Stefana Dąb-Biernackiego odbiera defiladę na ul. Mickiewicza przy placu Łukiskim. Na pierwszym planie widoczna armata wz. 02/26 76,2 mm, z przodkiem w trakcji konnej.

Fotografię wykonał Witold Pikiel.