Od prawej: prezydent RP Władysław Raczkiewicz, gen. Stanisław Sosabowski. Fotografia Czesława Datki.