Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: marszałek Józef Piłsudski (w drugim rzędzie, w jasnym mundurze), gen. Marian Kukiel (siedzi na lewo od marszałka), por. Jerzy Jabłonowski (stoi za marszałkiem), Walery Sławek (na lewo za por. Jabłonowskim, w garniturze), biskup łucki Ignacy Dub-Dubowski (3. na lewo od marszałka), por. Michał Galiński (2. na prawo od Walerego Sławka).