U góry strony tytułowej znajduje się dedykacja:  "Cieniom ś. p. Jego Ekscelencyi hrabiemu Andrzejowi Potockiemu namiestnikowi Galicyi. "