Drzeworyt z 1505 roku.  Odbitka fotograficzna z 1936 roku.