Od lewej: minister Henryk Strasburger, premier Władysław Sikorski, wicepremier Stanisław Mikołajczyk.