Strona tytułowa książki wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou.