Prezydium zjazdu, widoczni m.in.: minister August Zaleski i prof. Stefan Demby.