Agitacja przedwyborcza, wiec przedwyborczy BBWR w Starym Teatrze w Krakowie, widoczny poseł Adam Krzyżanowski (pierwszy z lewej).