Widoczni m.in. wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (trzeci z lewej), starosta powiatu warszawskiego Jan Mieszkowski (drugi z lewej).

Fotografia Romana Burzyńskiego.