Prezydent RP Ignacy Mościcki wita się z delegatami wycieczki przybyłymi na Zamek Królewski. Widoczny szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Kazimierz Schally (pierwszy z lewej).