Trzecie wydanie książki  Aleksandra Janowskiego  z roku 1908.