Sekcja zwłok przeprowadzana na kursie prof. Ludwika Paszkiewicza.