Delegacja polska w Belwederze przed wyjazdem do Genewy. Widoczni od lewej: szef Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych Józef Beck, marszałek Józef Piłsudski, mjr Bielski, mjr Konrad Zembrzuski.