Wyjazd komendy strzeleckiej na plac boju (fot. Marian  Fuks, 12 sierpnia 1916 r.). Na zdjęciu: Józef Piłsudski siedzi w samochodzie, drugi z prawej; Kazimierz Sosnkowski - czwarty z prawej.