Widoczni od lewej: Karol Romer, NN, ambasador William Erskine, minister August Zaleski, dyrektor Marian Szumlakowski, dyrektor Tadeusz Schaetzel.