Minister spraw zagranicznych Józef Beck (czwarty z prawej) z małżonką Jadwigą (z kwiatami) w otoczeniu osób, które pożegnały ich na Dworcu Głównym. Widoczni m.in.: wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek (drugi z prawej), wicedyrektor Wydziału Wschodniego Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ Tadeusz Schaetzel (pierwszy z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (pierwszy z prawej) z małżonką Olgą (z lewej), komisarz rządu m. st. Warszawy Władysław Jaroszewicz (trzeci z prawej) i charge d`affaires Poselstwa Rumunii Benesz (piąty z prawej).