Sportowcy w drodze do wagonu. Widoczna m.in. lekkoatletka Jadwiga Wajsówna (na pierwszym planie, w kapeluszu, z kwiatami).