Pożegnanie na Dworcu Głównym w Warszawie. Na pierwszym planie od lewej: gen. Kazimierz Sosnkowski (w cywilu), gen. Wacław Stachiewicz. 2. z prawej w cylidrze ambasador Howard William Kennard.